tweedehands winkel Maastricht
Liefdewerk oud papier
tweedehands winkel Maastricht

Kringloop Zuid, de tweedehands winkel in Maastricht en Valkenburg

Kringloop Zuid (KLZ) is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Stichting Werkplaats (Emmaus Hartelstein), Afvalverwijdering Limburg (AVL) en de Gemeente Maastricht.
 

KLZ, de kringloop in Maastricht en omgeving, sinds 1995

De werkzaamheden worden voor een belangrijk deel verricht door (langdurig) werkzoekenden die daarmee werkervaring kunnen opdoen, om daarmee hun kansen op een betaald arbeidsperspectief te verbeteren.

Naast de stimulering en het bevorderen van arbeidsrehabilitatie van kansarmen, streeft KLZ als nevendoelstelling het bevorderen van hergebruik van producten na.

Bevordering van het gebruik van producten, door middel van de selectieve inzameling en verkoop van kringloopgoederen, in de gemeentes Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul, draagt bij aan een verkleining van de afvalberg en de belasting en vervuiling van het milieu.

Sinds de oprichting in 1995 heeft Kringloop Zuid zich ontwikkeld tot een volwaardig kringloopbedrijf. Na enige jaren vanuit meerdere locaties te hebben geopereerd, is de overgang naar de huidige locaties in Randwyck en Valkenburg een succesvolle gebleken, en zijn de bedrijfsactiviteiten in de diepte en breedte substantieel toegenomen. Dit succes is te danken aan de enorme inzet van allen die aan KLZ verbonden zijn en waren. In het bijzonder is dit te danken aan de kleine groep van vaste medewerkers.

KLZ heeft zich gaandeweg steeds meer ontwikkeld als een bedrijfsmatige organisatie, zonder daarbij haar idealistische oorsprong te verlaten.

kringloop Zuid-Limburg

Onze missie

De missie van Kringloop Zuid bestaat uit het, op professionele en bedrijfseconomische verantwoorde wijze, ontplooien van activiteiten om:

  1. Volwaardige en duurzame banen te scheppen voor mensen die om welke redenen dan ook geen werk vinden: de organisatie streeft ernaar zoveel mogelijk mensen als werknemer een dienstverband aan te bieden.
  2. Werk aan te bieden met sociaal of agogisch doel voor mensen die geen werknemer bij KLZ zijn: tewerkstelling door sociale diensten, stages, reclassering, gezondheidszorg, et cetera.
  3. Afval te voorkomen door stimulering van product-hergebruik en bij te dragen tot een duurzame omgang met het milieu.
  4. Betaalbare goederen en diensten aan te bieden.
  5. Waar mogelijk op andere terreinen meerwaarde voor de gemeenschap te realiseren.